Особливим видом будівництва є реконструкція. Вона часто викликана різними причинами об'єктивного і суб'єктивного характеру, передбачає переоснащення виробництва і перебудову наявних об'єктів, пов'язана з повною або частковою зміною функціонального призначення цих об'єктів, заміни морально і фізично застарілих матеріалів, зношеного технологічного устаткування, приведенням об'єкта у відповідність до технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, санітарно-гігієнічних сучасних норм.

  Наслідком таких заходів, як правило, є:

  • у виробничій сфері - зміна техніко-економічних показників, удосконалення виробництва, підвищення економічного рівня та якості продукції, послуг, підвищення продуктивності праці, поліпшення умов експлуатації об'єкта, підвищення його енергоефективності та теплозахисту, з метою економії ресурсів, при дотриманні вимог з охорони навколишнього середовища;
  • у невиробничій сфері - подовження життєвого циклу будівлі, розвиток інфраструктури об'єкта, підвищення енергоефективності та теплозахисту, підвищення комфорту і життєвого рівня громадян, збільшення корисної площі житлового фонду завдяки інноваційним технологіям і будівельним матеріалам;

  Крім перебудови, до реконструкції відносяться будь-які розширення будівель за рахунок їх надбудови, прибудови або забудови. Маючи професійний досвід, знання і навички в цій сфері будівництва, фахівці компанії ПОРТАЛ-груп проведуть повну або часткову реконструкцію об'єкта будь-якої складності, що містить у собі всі основні етапи, такі як при будівництві новобудов:

  • передпроєктне опрацювання містить у собі весь спектр заходів, таких як під час нового будівництва;
  • збір та аналіз інформації під час обстеження об'єктів, оцінювання гідрогеологічних чинників, умов ґрунту, рельєфу, оцінювання станів наземних і підземних конструкцій, можливості додаткових навантажень на конструкції, подальша експлуатація;
  • докладне і ретельне обстеження та опис усіх елементів будівлі, будь-яких їхніх пошкоджень. В облік беруться будь-які тріщини, плями від вогкості, викривлення, і фіксуються в документації. У разі необхідності призначаються лабораторні дослідження окремих елементів. Усі розрахунки, фотографії, результати оформляються у звіт;
  • проєкт реконструкції дуже схожий на проєкт новобудови, за винятком меншої кількості документів. Він має всі основні розділи: архітектурно-будівельний, технологічний, кошториси, пояснювальну записку, план організації будівництва. Схема погодження та затвердження проєкту реконструкції проходить за схемою новобудови;
  • ретельне узгодження послідовності та проведення всіх будівельно-монтажних робіт з генпідрядником і проєктувальником, узгодження суміщення з роботою виробництва або проживання громадян, все це дає змогу здійснювати план-проєкт реконструкції, не скорочуючи діяльність підприємства, не ускладнюючи умови проживання громадян або впливаючи на ці процеси по мінімуму.

  Компанія ПОРТАЛ-груп пропонує замовникам

  реконструкцію будівель і споруд будь-якої складності у виробничій/невиробничій сфері із застосуванням сучасних матеріалів і технологій. Метою реконструкції є енергоефективність і теплозахист, а нові технології з освітлення, інсоляції, вентиляції та димовидалення кардинально змінять умови праці та проживання громадян на максимально комфортні та безпечні.

  Залишити запит

   Об'єкти компанії

   Шпалерна фабрика

   “Едем”

   Завод

   “Інтер Керама”

   ТРЦ

   “Материк”